Vinteren er på vei - det er mulig å betale løypebidrag kr 700

Sysendalen Løypelag inviterer alle til å delta med frivillig innbetaling til oppkjøring av vinterløyper.

Det koster rundt sekshundretusen kroner å få kjørt et tilfredsstillende løypenett i Sysendalen med den kvalitet vi har hatt de siste årene. Vi har nå fått på plass nye løyper fra Drølstølsbekken til Bjørkehaugen og fra Fet til Fetaleite, samt permanent bru over Skitsetegila. Vi har også arbeidet med å forbedre eksisterende løyper. Det er gjort ytterligere utbedring på elvekryssing i Bjoreio Garen Fet. Flere steder er det lagt ut nye dreneringsrør. Det er også gjort utbedringer i området i bunnen av det nye arealet for aking og skilek på Maurset. Dette er eksempel på tiltak som er helt utenkelig uten økonomisk medvirkning av alle parter i og rundt Sysendalen. Det foreligger planer for videre arbeid.

Sist sesong nådde vi en andel på 61 % på innbetalinger fra hyttebefolkningen i Sysendalen. Det er særdeles viktig for oss at denne oppslutningen vedvarer og øker også nå når vi har justert opp antallet hytteenheter fra 800 til 932 knyttet til stor byggeaktivitet i Sysendalen de siste årene. Vi får nye tall ved årsskiftet. Det har også skjedd mye når det gjelder sommerløyper og merking i løpet av høsten. Turkartet er oppdatert med de nye merkede løypene og vi har kommet langt i arbeidet med å få opp de nye retnings- og toppskiltene for hele vinterløypenettet og sommerløyper i deler av fjellområdet.

Kontonummer: 3450 37 86011

Vippsnummer: 82372

pdfFrivillig Innbetaling Løypeproduksjon 2017-2018 HytteInnbyggjar.pdf

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.