Tiltak for bedre underlag i løypenettet

For å kunne kjøre mest mulig av løypenettet også med mindre snøforhold er det viktig at underlaget er best mulig.

For å forbedre underlaget er det benyttet maskin i terrenget for å gjøre mindre justeringer. Eidfjord kommune har til 2021/22 sesongen bevilget midler til denne type tiltak samtidig som vi har fått midler fra Sparebankstiftinga Hardanger til det samme. Flere grunneiere har også bidratt med tiltak for egen regning. Dette gjør at vi med stor tilfredshet kan oppdatere på en rekke tiltak som inn mot sesongen allerede er ferdigstilt/ under arbeid

 

  • Nederste løype fra Fet/ Garen til Høl
  • Brattbakken fra Fosslikrysset til Øvre Åstestølen
  • Ny trase øverst i lien bak Liseth (mot øverste skibro over Isdøla)
  • Bakken opp mot Gardsmyrane fra Solbakken
  • Flere tiltak rundt Grov
  • Lagt om trase rundt parkeringsplass Maurset (Austre Maursetlia)
  • Forbedre bro/trase nederst ved steinbruddet på Fet
  • Vurderinger over Drøllstølsbekken
  • Tiltak for forbedret vinterbro / rør knyttet til Bjoreio på Maurset og Storlia
  •  I tillegg til tiltakene over er også forlengelsen av grusveien fra Liseth mot Fossli i sluttfasen. Det betyr at det fra november er sammenhengende grusvei fra innerst i Isdalen via Fossli, Liseth, Garen til Maurseth. Dette gir nye muligheter for løypekjøring men selvfølgelig også med sykkel, barnevogn og ellers året rundt.

Hvert av tiltakene over er etter avtale med den enkelte grunneier, løypelaget og representanter for de lokale hyttelagene. For de som tenker det kan gjøres mer i sitt nærområde så oppfordres det til å bidra med planlegging inn mot neste sesong.

Det er lagt ut bilder av de fleste tiltakene over med inntegning på løypekartet på «Sysendalen Løypelag» sin profil på facebook.

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.