Skiløypeavgift 2020/21

TIL HYTTEFOLK OG INNBYGGERE I EIDFJORD 

Betal årets løypeavgift på kr 900 til
kontonr 3450 37 86011 eller Vipps til 82372
 

Forrige sesong, ble som vi vet preget av en situasjon som fortsatt påvirker oss på ulike måter. Det er tross dette med stor glede vi kan melde at forberedelsene til årets vintersesong er i rute.   

Det er økende bruk av Sysendalen sommer som vinter. Det bygges flere hytter og de er mer i bruk enn før. Det kjøres på det meste nesten 10 mil med skiløyper og det er etablert et fantastisk løypenett mange ikke ser for seg en vinter uten. Avtalen med løypekjørerne er i hovedsak oppkjørte løyper lørdager og søndager (fra 2.juledag- 2.påskedag), i tillegg til jule-, vinter- og påskeferiene.

Løypelaget ønsker å få til mer løypekjøring når det er mulig. Det kan være fredager eller at sesongen starter tidligere eller slutter senere enn planlagt. Og kanskje en ukedag innimellom også? For å få til denne type fleksibilitet, er den årlige løypeavgiften endret til kr 900. Dette gjør vi blant annet for å forsøke å møte ønskene fra brukerne om enda mer løyper. Men det er viktig å påpeke at for å få dette til må alle brukerne bidra med sin del. Les mer på https://www.sysendalen.no/loypelag

Det etablerte løypenettet kan sees på  http://skisporet.no/vestland/sysendalen , her kan en også følge med på hvor løypemaskinen har vært og hvor den er når det er sesong.
 
Løypeavgiften er frivillig og vi er avhengig av god oppslutning for å fortsette kvaliteten vi har lagt oss på de siste årene. Noen hyttelag har som del av sin kontingent at løypeavgiften samles inn lokalt og overføres til løypelaget samlet, dette er en veldig ønsket løsning og tips til nye hyttefelt.

Betal årets løypeavgift på kr 900 til kontonr 3450 37 86011 eller Vipps til 82372.

Sysendalen Løypelag samarbeider med Hardanger Energi AS om mulighet for å betale løypeavgiften månedlig over strømregningen, se mer på www.lokalkrafta.no/loypeven

Løypelaget håper på en flott vintersesong og stor oppslutning om årets løypeavgift, slik at det gode samarbeidet og den positive utviklingen kan fortsette.Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.