Sesongstart 9.januar!

Sesongstart laurdag 9 januar!

Me startar sesongen fyrstkommande laurdag! Etter fleire døgn med til dels gode temperaturar og ein formidabel innsats kan me endelig ynskje velkommen til sesongstart 2021!

Men, det vil denne fyrste helga kunn vera dei som har kjøpt sesongkort som kan stå på ski hjå oss. Det vert ikke salg av skikort i varmestova eller på nett. Dei som har kjøpt sesongkort, men ikkje henta dei, kan sjølvsagt hente desse i varmestova.

Me har berre ein nedfart klar og me lyt få erfaring med korleis me har organisert oss ifbm krav om avstand etc.

Varmestova vil vera open, men det er fjerna fleire bord og sitteplassar for å kunne halde god avstand. Det er eit begrensa antall personar som kan opphalde seg i varmestova samtidig.

Bord inne er kunn for dei som kjøper mat i varmestova, men me har sette opp nokre bord ute for nistepakken. Alle som er innom ynskjer me at registrerer seg for å lette eventuell smittesporing. Info om dette i varmestova.

Ellers så håper me alle er med å bidra til at me held dei krav som er sett slik at me kan fortsette å snurre skiheis utover i sesongen.!

Det viktigaste er at alle som har symptom, føler seg sjuke eller er sjuke held seg heime!

Velkomen til fjells!