Om Sysendalen Hyttevelforbund

  • Sysendalen hyttevelforbund er en ideell medlemsorganisasjon av og for velforeningene i Sysendalen og velforeningens hytteeiere.

 

  • Sysendalen hyttevelforbund skal på best mulig måte ivareta medlemmenes interesser.
  • Hovedformålet for SHF er å bidra til en omforent, strukturert og positiv utvikling innen de ulike aktiviteter og tjenester som ytes i Sysendalen.
  • Sentrale samarbeidsparter vil være grunneiere i Sysendalen, Eidfjord kommune, lokale utviklings- og driftsselskap og næringsdrivende i kommunen.

Følg Sysendalen Hyttevelforbund på Facebook!