Sysendalen løypelag

På sporet av gode opplevingar.

Løypelaget

Vinterferie i Sysendalen 2018

Vinterferien er i gang. Løypene er strøkne og meteorologene melder rimelig bra vær utover uka. For å kunne levere flotte opplevelser i det varierte løypenettet vårt, er vi avhengige av at så mange som mulig deltar og betaler det frivillige løypebidraget på kr 700. Med oppjustert antall hytteenheter til 960 er det nå like under 50 % som har betalt i sesongen 2018. Skal det være mulig å holde samme høye standard, og ikke minst, ha muligheten til å holde løypenettet åpent også etter påsken, trenger vi at en større andel av hyttebefolkningen bidrar. Målet har i flere år vært 75 %. I fjor klarte vi litt over 60 %. Det er mulig å betale til Vippsnr 82372 eller kontonummer 3450 37 86011. God tur! 

Les meir

Støttespelarar Sesongen 2018

Verksemder som vel å betale kr 1000 eller meir i bidrag til Sysendalen Løypelag sitt arbeid med produksjon av vinterløyper, vil bli lagt i lista her med namn og eventuell webadresse.

Eidfjord Elektro AS

Les meir

Vedtekter Sysendalen Løypelag

 Utkast til vedtekter Sysendalen Løypelag.

Les meir

Interimstyre

Styret i Sysendalen Løypelag er foreløpig et interimstyre. Interimstyret har slik sammensetning:

Les meir

Løypebidrag kr 700 Vipps

Sysendalen Løypelag har no etablert avtale med Vipps (DNB). Det betyr at det òg er mogeleg å betale løypebidraget med desse tenestene. Vippsnummer: 82372.

Les meir

Status løypebidrag 01.04. 2017

I samband med adresseprosjektet i Sysendalen, er det og gjort opptelling av talet på hytteeiningar i dalen. 932 hytteeiningar er det i Sysendalen. Det gjev eit inntektspotensiale for Sysendalen Løypelag på kr 652 400 dersom me får 100% oppslutning om løypebidraget.

Les meir

Vinteren er på vei - det er mulig å betale løypebidrag kr 700

Sysendalen Løypelag inviterer alle til å delta med frivillig innbetaling til oppkjøring av vinterløyper.

Les meir

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.