Løypebidrag kr 700 Vipps

Sysendalen Løypelag har no etablert avtale med Vipps (DNB). Det betyr at det òg er mogeleg å betale løypebidraget med desse tenestene. Vippsnummer: 82372.

Løypebidraget er uendra frå sesongen 2017/2018 kr 700. Sysendalen Løypelag og Sysedalen Hyttevelforbund samarbeider om utvikling og vedlikehald av løyper, og satsen for løypebidrag er godkjend av årsmøtet/generalforsamlinga i Sysendalen Hyttevelforbund hausten 2017.

Stor takk til alle som prioriterer å støtte arbeidet med turløyper i Sysendalen.

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.