Styret i Sysendalen løypelag

Styret i Sysendalen Løypelag har for sesongen 2020/21 følgende sammensetning:

  • Lars K. Eidnes, Sysendalen Skisenter
  • Geir Underhaug, Eidfjord kommune
  • Vidar Riber, Hardangervidda Ski og Fjellsport
  • Kjetil Århus, Sysendalen Hyttevelforbund
  • Atle Alvestad, Sysendalen Hyttevelforbund
  • Lars Liseth, grunneigar Sysendalen
  • Leif Rune Maurseth, grunneigar Sysendalen

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.