Interimstyre

Styret i Sysendalen Løypelag er foreløpig et interimstyre. Interimstyret har slik sammensetning:

  • Kjetil Århus, styreleder (Sysendalen Hyttevelforbund)
  • Nils Garen, styremedlem (grunneier og næringsdrivende i Sysendalen)
  • Gunnar Elnan, styremedlem (plansjef i Eidfjord kommune)
  • Lilliann Høyvang Andreassen, styremedlem (daglig leder i Sysendalen Skisenter AS)
  • Sysendalen Skisenter AS fungerer som sekretariat for Sysendalen Løypelag.

Sysendalen på sosiale media.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.